محاسبه هزینه پستی آنلاین

جهت محاسبه هزینه پستی ارسال محصولات از تهران به سایر نقاط کشور، از فرم ذیل استفاده نمایید.

صبر کنید...

مبدا: استان تهران، شهر تهران

مقصد: استان {{calculateResult.stateTitle}}، شهر {{calculateResult.cityTitle}}
ارسال به صورت {{calculateResult.sendTypeTitle}} و پرداخت {{calculateResult.paymentTypeTitle}}

مبلغ کل سفارش

{{model.totalPrice | number : 0}} ریال

نرخ پایه تعرفه پستی

{{(calculateResult.postPrice - (calculateResult.servicePrice+calculateResult.postSubmitPrice)) | number : 0}} ریال

مالیات

{{calculateResult.taxPrice | number : 0}} ریال

هزینه خدمات

{{(calculateResult.servicePrice+calculateResult.postSubmitPrice) | number : 0}} ریال

جمع کالا و خدمات هزینه پست

{{calculateResult.totalPrice | number : 0}} ریال

مجموع هزینه پستی

{{(calculateResult.postPrice+calculateResult.taxPrice) | number : 0}} ریال

قابل توجه
حداکثر ابعاد مرسوله ارسالی 1 متر در 1 متر مربع می باشد
حداقل و حداکثر وزن کالا در ارسال سفارشی: 30 گرم الی 5000 گرم و مدت زمان ارسال سفارشی: 5-7 روز کاری
حداقل و حداکثر وزن کالا در ارسال پیشتاز: 30 گرم الی 30،000 گرم و مدت زمان ارسال پیشتاز: 2-5 روز کاری
حداقل و حداکثر مبلغ کالا : 5000 تومان الی 20.000.000 تومان
دانلود فایل تعرفه‌های پستی